DoğalGaz Boru Hatlarının AG Parafudr İle Korunması

By Yılkomer
Tarih Mart 31, 2016
1119 Görüntüleme

Doğalgaz boru hatları birçok sistemi üzerinde barındıran karmaşık yapılardır. SCADA sistemleri, haberleşme hatları, enerji iletim ve dağıtım hatları, proses hatları ve gaz sıkıştırma üniteleri sayılabilir. Bu kadar karmaşık ve büyük hatlar yıldırım ve aşırı gerilim darbelerine karşı açık ve hassastır. Bir tesiste SCADA sistemine gelebilecek bir darbe tüm sistemin çökmesine, geçici hatta kalıcı zararlara yol açabilir.

İlginizi Çekebilir: Aşırı Gerilim Koruma

Doğalgaz boru hatları oldukça geniş hatlara yayılır ve yıldırım darbelerine karşı savunmasızdır.

Doğalgaz boru hatları oldukça geniş hatlara yayılır ve yıldırım darbelerine karşı savunmasızdır.

Doğalgaz tesislerinde bulunan cihazların sayısı ve hassaslığını düşündüğümüz zaman kademeli korumanın önemi ortaya çıkar. Tesislerdeki ana panolar B+C sınıfı hem yıldırım ve hem de şebeke darbelerine karşı koruma yapan parafudrla korunmalıdır. Yine tesislerdeki tali panolar C sınıfı parafudrla korunmalıdır. Doğalgaz boru hatları

Hassas Sistemlerin Korunması ve Up Kavramı

Doğalgaz tesisleri birçok hassas cihazı bünyesinde barındırır. Genellikle yaşanan sorunlar bu hassas cihazların eksik koruma nedeniyle yanmasıdır.  Up koruma seviyesi bu noktada önemlidir. Ana pano ve tali panolarda kullanılan parafudrlarla gelen darbenin Up seviyesi belli bir seviyeye kadar düşürülebilir. Oysa hassas sistemlerin Up seviyesi çok daha düşüktür. Bu nedenle bu cihazların önüne D sınıfı hassas koruma yapan parafudrlar konulmalıdır. Bu hassas cihazlar doğalgaz tesislerinde şöyle sıralanabilir.teknik-keşifBasınç ölçüm cihazları

  • Akış ölçüm cihazları
  • Seviye Ölçüm cihazları
  • Kompresörler
  • Haberleşme hatları (ethernet, RS)
  • PLC ve RTU sistemleri
  • Sinyal çevirciler
Boru hatları aşırı gerilim darbelerine karşı parafudrla korunmalıdır.

Boru hatları aşırı gerilim darbelerine karşı parafudrla korunmalıdır.

Spark Gap Parafudr Kullanımı

Doğalgaz boru sistemleri arasında direnç farklılıklarından dolayı olası kaçaklarda ani darbeler kıvılcım oluşturabilir. Bu nedenle ark sönümleyici spark gap parfudrlar mutlaka kullanılmalıdır. Ayrıca otomasyon ve kontrol-izleme sistemlerinden farklı olarak spark gap sönümleyiciler sisteme seri olarak bağlanırlar ve borular arasından en güvenli sistemi sağlayan ürünlerdir. Ex proof özellikli ürünlerin seçilmesi gereklidir ve 100-150 kA’e kadar gaz ve karbon sistemi ile sönümleme gerçekleştirirler.

Spark gap parafudrlar boru hatlarında kesinlikle kullanılmalıdır.

Spark gap parafudrlar boru hatlarında kesinlikle kullanılmalıdır.

Ex Parafudr

Patlayıcı alanlara giren ve zone bölgesi en tehlikeli sınıf olan tesislerdir. Bu nedenle ex ürünlerin kullanımı büyük önem taşır. Ex ürünler standartlarda belirtilen nominal akım ve gerilim seviyelerde çalışır. Kıvılcım oluşturmaz.

Yanıcı ve Patlayıcı Alanlarda EX Parafudr 

Yılkomer (Yıldırımdan Korunma Merkezi) ülkemizde yıldırımdan ve aşırı gerilimden korunmada teknik eksiklikleri ortadan kaldırarak tamamen standartlar ve mühendislik hesaplarına dayanarak sistem kurmayı hedeflemektedir.

Yorum Yap