Endüstriyel Tesislerde Kuplaj Kaynaklı Hasar Oluşumu Nedir?

By Yılkomer
Tarih Kasım 4, 2016
781 Görüntüleme

Endüstriyel tesislerde ani aşırı gerilim darbesi kaynaklı hasarların ciddi bir kısmı tesiste meydana gelen kuplaj etkisi ile meydana gelmektedir.  Genellikle kuplaj etkilerini anlamak zordur ve hasar meydana geldikten sonra dahi bu etki yadsınabilinmektedir.

1-Resistif Kuplaj

En sık karşılakan ani aşırı gerilim darbelerinden biri resistif kuplaj nedeniyle oluşan ani aşırı gerilimdir. Hem yer altı hem de yer üstü enerji iletim sistemlerini etkilerler. Resistif kuplaj, yıldırım darbesinin bir bölgeye düşmesi sonucu artan gerilimden veya birbirine elektriksel olarak bağlı 2 yapı arasında meydana gelebilir. Bu elektriksel bağlantı aşağıdakilerden herhangi biri olabilir.

İlginizi Çekebilir: Parafudr Nedir

  • Güç fiderleri veya trafolar
  • Data veya LAN hatları
  • Telekom hatları
  • İki yapı arasındaki enerji veya sinyal sistemleri

Örnek

data

Yukarıdaki sistemde data hattı ile haberleşen sistemde her farklı elektronik ekipman ayrı olarak topraklanmış vaziyettedir. Yıldırım toprağa düştüğü zaman darbe toprakta yayılmaya başlayacaktır. Yayılan bu darbe farklı topraklama dirençleri nedeniyle meydana bir ani aşırı gerilim meydana getirecektir. Bunun sonucunda hassas sistemler yanacaktır.

İlginizi Çekebilir: D sınıfı Parafudr

2-Endüktif Kuplaj

Yıldırım darbesi eğer güçlü amper değerine sahip bir şekilde düşerse, bu akım yine güçlü bir elektromanyetik alan yaratacaktır. Bu elektromanyetik alan data hatlarına, UPSlere, haberleşme sistemlerine zarar verecektir.

enduktif-kuplaj

 

 

Yılkomer (Yıldırımdan Korunma Merkezi) ülkemizde yıldırımdan ve aşırı gerilimden korunmada teknik eksiklikleri ortadan kaldırarak tamamen standartlar ve mühendislik hesaplarına dayanarak sistem kurmayı hedeflemektedir.

Yorum Yap