Güneş Enerji Santralleri Kabullerinde Dikkat Edilecek Hususlar

By Yılkomer
Tarih Mart 22, 2016
1924 Görüntüleme

1- GENEL:

 1. Tesis, projesine uygun olarak mı tesis edildi?
 2. Yeraltı kablo tesisi, Kablo Montaj Usul ve Esaslarına göre mi tesis edilmiş?
 3. Kablo güzergâhında, işaret plakası (gabara) var mı? (Maksimum 50 mt.’de bir olmak üzere, tüm dönüşlerde ve yol geçişlerinde kullanılacak)
 4. Yapı girişlerinde, kablolar boru içerisinde mi? Boru ile kablo arası, uygun malzeme ile doldurulmuş mu?
 5. Elektrik tesislerinde iç aydınlatma var mı?
 6. Havalandırmalarda, sineklik var mı?
 7. Hareketli kapıların tamamında Ölüm Tehlike Levhası var mı?
 8. Her transformatör merkezinin (trafo+hücre+pano) kapısında, Trafo Adı plakası var mı?
 9. Tüm kapılar, mahal dışına açılacak yönde ve çelik sactan yapılmış mı?
 10. Transformatör merkezlerinde, her mahalde, otomatik devreye giren ve akülü Acil Durum Lambası var mı?
 11. Her transformatör merkezinin 25 mt. Yakınında, Yangın Söndürme Tüpü (CO2) var mı?
 12. Her transformatör merkezinin 25 mt. Yakınında, İlk Yardım Çantası var mı?
 13. İşletme topraklaması 1 ohm, koruma topraklaması 1 ohm’un altında mı?
 14. GES tesisi girişi, telçit, konstrüksiyon, beton köşk, inverter, tava vs. üzerine, ekte belirtilmiş olan uyarı işaretleri kullanılmış mı?
 15. Kablolarda, etiketleme yapılacaktır.

rüzgar-güneş-koruma

2- TRAFO BÖLMESİ:

 1. Trafonun etiket değerleri, projeyle uyumlu mu?
 2. Trafonun kapakta ve tabanda olmak üzere 2 noktada gövde topraklaması var mı?
 3. Trafo bölmesinin girişin zincir ve Ölüm Tehlike Levhası var mı?
 4. AG ve OG buşinglerinde, dokunmaya karşı koruma için izolasyon var mı?
 5. Trafo tekerleri, takoz ile sabitlenmiş mi?
 6. Trafo bölmesindeki bütün metal aksamın topraklaması yapılmış mı?
 7. Trafo ile duvarlar arası, en az 60 cm mesafe var mı? (Beton Köşklerde buna bakılmaz)
 8. OG kablo kesitleri, projeye uygun mu?

3- OG KUMANDA BÖLMESİ

 1. Hücrelerin montajı, projesine uygun olarak yapılmış mı?
 2. OG Hücrelerinin gövde topraklaması var mı?
 3. OG Kumanda bölmesindeki bütün metal aksamın topraklaması yapılmış mı?
 4. Hücreler ile arkadaki duvar arasındaki mesafe, 10 cm’ye eşit veya büyük mü?
 5. OG Eldiven, izole halı ve sehpa var mı?
 6. Her OG Kumanda bölümü için ayrı olmak üzere BAR-24 var mı?
 7. Her OG Kumanda Bölmesi’nin en fazla 25 mt. uzaklıkta, Yangın Söndürme Tüpü (CO2) var mı?
 8. Hücre bölmesindeki kablo kanalının üstü, galvanizli sacla kapatılmış mı?
 9. OG Kumanda Bölmesinde, tek hat şeması var mı?
 10. OG hücrelerinin üzerinde, giriş/çıkış ile ilgili bilgilerin yer aldığı plakalar var mı?
 11. Elektrik kazalarına ait İlk Yardım Yönergesi var mı?
 12. Enerji gittiğinde otoprodüktör kesicisi açmalıdır.
 13. Enerji geldiğinde otoprodüktör kesicisi kapatmalıdır.
 14. Otoprodüktör kesicisi elle manuel olarak açtığımızda tekrar kapama yapmamalıdır.

solar-tarlası-kayseri

4- AG PANOSU ve SAHA TOPLAMA PANOSU

 1. AG Panonun etiket değerleri, projeyle uyumlu mu?
 2. AG Panosunun gövde topraklaması var mı?
 3. AG Pano bölmesindeki bütün metal aksamın topraklaması yapılmış mı?
 4. AG Panoda yer alan TMŞ’nin ve Çıkış sigortalarının değerleri projeyle uyumlu mu?
 5. Ag panoda YG den enerji kesildiğinde Motorlu TMŞ açmalıdır.(projede varsa)
 6. Ag panoda YG den enerji verildiğinde Motorlu TMŞ kapamalıdır. (projede varsa)
 7. Ag panoda elle manuel olarak açma yaptığımızda motorlu TMŞ tekrar kapama yapmamalıdır. (projede varsa)
 8. Motorlu TMŞ yi elle manuel açtığımızda TMŞ nin alt baralarında enerji olmamalıdır.
 9. Ölçü cihazlarının bağlantılarını TMŞ’den önce mi? (TMŞ açık (0) iken enerjiyi ölçüyor mu?)
 10. OG kablo kesitleri, projeye uygun mu?
 11. Saha panosunda DC DE SİGORTALAR DOĞRUMU KAKR DEĞERLERİ DOĞRUMU. Kısa devre kesme kapasiteleri doğru mu?
 12. AG panolarında, direkt olarak trafo koruma hücresini açtıran Acil Açtırma Butonu olmalı
Enpoc güneş santrali yıldırım ve aşırı gerilimden korunması

Enpoc güneş santrali yıldırım ve aşırı gerilimden korunması

5- INVERTER

 1. Panellerin ve inverterin üretim tarihi 5 yıldan fazla olmayacak. İnverterlerin ve panellerin seri numaraları önemli
 2. İnverter güçleri, dizilimi projeye uygun olacaktır.
 3. Şebekeden gelen enerji kesildiği zaman, inverterlerin çalışmadığının testi yapılacaktır.
 4. İnverterin içerisinde Dc sigorta ve parafudrun olup olmadığı projeye göre kontrol edilmelidir.

6- GÜNEŞ PANELLERİ

 1. Panellerin ve inverterin üretim tarihi 5 yıldan fazla olmayacak. İnverterlerin ve panellerin seri numaraları önemli
 2. Saha vaziyet planına uyuyor mu, Onun kontrolü, panel yerleşimleri ve sayıları doğru mu? Panel güçleri doğru mu?
 3. Panellerin ön-arka tarafının yüksekliği, açıları, paneller arası mesafenin projeye uygunluğuna özellikle dikkat edilecektir.

7- SAHA UYGULAMALARINDA İNŞAAT-KONSTRÜKSİYON-TELÇİT-KABLO TAVASI

 1. Onaylı inşaat projesine uygun olarak montaj yapılacak.
 2. Panellerin ön-arka tarafının yüksekliği, açıları, paneller arası mesafenin projeye uygunluğuna özellikle dikkat edilecektir.
 3. Telçitte, kablo tavalarında, kazıklarda, ekte yer alan uyarı işaretleri, sıklıkla kullanılacaktır.
 4. Tel çit olacak altta da dikenli tel olacak.
 5. Sahanın muhtelif noktalarında yangın söndürme tüpü (özellikle saha panoları civarında) olacak.
 6. Beton köşkler ve saha toplama pano yol güzergahı, araçla ulaşıma uygun olacak (mıcır/parke/asfalt/stabilize vs..)
 7. Sahada, ot/ağaç/çalı bulunmamalı

8- TOPRAKLAMA-YILDIRIMDAN KORUNMA –AG PARAFUDR

 1. Onaylı topraklama projesine uygun topraklama yapılacak.
 2. Topraklama yapılırken, Cu ve Al ın kullanılması durumunda, bağlantı noktalarında bimetal kullanılıp, oksitlenmeye tedbir alınacak.
 3. Projede olmasa dahi, tesisteki bütün metal aksam (kapı, telçit vs) topraklanacaktır.
 4. Hem işletme hem de koruma topraklamasında, 1 ohm un altı sağlanmalıdır.
 5. Yetkili mühendis tarafından topraklama ölçümü yapıldığına dair rapor, yetki belgesi, kalibrasyon yapıldığına dair belge, Geçici kabul tutanağının ekinde sunulacaktır.
 6. Tesiste AC ve DC Hatlarda B+C sınıfı Parafudr ve Haberleşme Hatlarında D sınıfı Parafudr Kullanılmış mı?
 7. Dış Yıldırımdan Korunma Sistemi Eşpotansiyele alındı mı?Spark Gap sönümleyiciler kullanıldı mı?
 8. Dış Yıldırımdan Korunma Sistemi IEC 62305 standartına uygun olarak tasarlandı mı?Kullanılan yakalama uçları antikorozif mi?
 9. Dış Yıldırımdan Korunma Sistem ölçümleri IEC normlarına uygun olarak yapıldı mı?
 10. Tesiste eşpotansiyel sağlandı mı?Tesis genelinde direnç farklılığı 0,2 ohm u aşıyor mu?
Solar DC Parafudr

Solar DC Parafudr

Yılkomer (Yıldırımdan Korunma Merkezi) ülkemizde yıldırımdan ve aşırı gerilimden korunmada teknik eksiklikleri ortadan kaldırarak tamamen standartlar ve mühendislik hesaplarına dayanarak sistem kurmayı hedeflemektedir.

Yorum Yap