Güneş Santralleri Yıldırımdan Korunma Teknik Şartnamesi

By Yılkomer
Tarih Ocak 11, 2015
3236 Görüntüleme

1-Yıldırımdan Korunma Genel Hususlar

 1.  Güneş Panellerine yönelik yıldırımdan korunma  projesi IEC  62305  Ulusal ve  Uluslararası standartlara uygun olarak dizayn edilecektir.
 2.  Yıldırımdan korunma projesi  Dış Yıldırımdan korunma sistemi, iç yıldırımdan korunma sistemi, topraklama ve eşpotansiyel sistemi içerecektir. Sistem elemanları boyutlandırılması yıldırım risk analizi ve bunun sonucunda çıkacak şartlar dikkate alınarak yapılacaktır.
 3. Sistemin  dış yıldırımlık projesi IEC 62305 standartı ışığında Yuvarlanan küre metoduna göre Franklin yakalama uçları entegreli mesh metodu baz alınarak tasarlanacaktır.
 4. İç yıldırımlık kısmında kullanılacak ürünlerin özel olarak fotovoltaik alanlarda kullanıma uygunluğu önem arz etmektedir.

2-FOTOVOLTAİK SURGE ARRESTER SİSTEMİ

 1. Sistemde yer alan ve darbe gerilimlerinden zarar görme riski bulunan tüm cihazlar yıldırım ve darbe ani akımlarına karşı koruma altına alınacaktır.
 2. Sistemde yer alan AC –DC HATLAR ve DATA HATLARI koruma altına alınacaktır.

3-DC HATLARIN KORUMASI

 1. İnverter öncesinde Tip 1 +2 koruma ürünü olarak ; VG Teknolojisine sahip;; ikincil akım söndürme kapasitesi 40 ka olan özeliklerde  ürün kullanılacaktır.Ayrıca -40 +85 C sıcaklıkta çalışabilen ve IP sınıfı 20 olmalıır. Ürün uyarı kontak çıkış özelliğine sahip olmalıdır. UTE C61-740-51- EN50539-11-UL1449 ed.3 Standart uygunluk sertifikalarına  sahip olmalıdır.
 2. TİP 2 koruma ürünü: EN 50539 Test sertifikalarına sahip olacak.Nominal akımda min 15 max 40 ka darbelerde UCpv <0,1ma olmalıdır.Gas Filled ve Spark Gap teknolojisinin ortak olarak bulunduğu ürünler tercih edilmelidir.

4-AC  HATLARIN KORUNMASI 

 1. AC Enerji Panolarında B+C sınıfı Spark Gap+VG teknolojili ürünler tercih edilmedildir.
 2. 10/350 VE 8/20 Eğrilerine sahip ürünlerde toprak nötr hattı 100 ka lik darbeleri sönümleme özelliğinde olmalıdır.
 3. Ürünler NF  EN 61643 -11  standartı test sertifikalarına sahip olmalıdır.

5-DATA HATLARININ KORUNMASI            

 1. RS232 VE RS485 Haberleşme modülleri D sınıfı koruma modüleriyle koruma altına alınmalıdır.
 2. Kablolu ürünle yerine CAT girişli ürünlerin kullanımı veri akışını hızlandıracaktır.

DIŞ YILDIRIMDAN KORUNMA SİSTEMİ

 1. Yıldırım yakalama çubukları,yakalama ucu tespit elemanları,yıldırım koruma iletkeni, hat tutucuları,dörtlü ve T bağlantı elemanlarından oluşacaktır.Bu sistemin  risk analizi yapılarak çıkan risk grubu ve koruma sınıfı kapsamında uygun aralıklarla yıldırımdan korunma iletkenleri sabitlenecektir.
 2. Öncelikle korunacak yapının yıldırım etkinliği ‘E’ hesaplanacaktır. Hesaplanan ‘E’ katsayısı değerine göre ilgili tablodan koruma seviyesi belirlenmelidir.
 3. TSE EN 62305 standartı ışığında her güneş paneli yakalama uçlarının koruma açısı içerisinde yer alacaktır.Her panel mesh metodu ile oluşturulacak gözlerle iletken vasıtasıyla bağlantılı olacaktır.Ve kullanılan yakalama uçları da mesh sistemi ile bağlatılı olacak,topraklama elektrodu ile sistem son bulacaktır.Ayrıca tüm sistem alanının etrafında iletken dolaştırılacak ve bir ring hat sağlanacaktır.Sistemin her noktasında direncin eşit olması istenecektir.
 4. Kullanılacak Yıldırım Yakalama Sistemleri IEC 62305 standartı ışığında  yere sabitlenecek ve yakalama uçları ile tabanlar birbirleri ile uyumlu olacaktır.Yakalama uçlarının boyutu moment dengesi sağlanarak tasarlanmış kombine ürünler kullanılacaktır.
 5. Yakalama ucu tabanları 100ka yıldırım darbesi testinden başarı ile geçmiş olmaları gerekmektedir.Ayrıca dona karşı dayanıklı olacaklardır.
 6.  Bağlantı ve tespit amaçlı kullanılacak  tüm ürünlerin DIN normlarına uygunluk sertifikaları olacak,50164 standartı ışığında yüksek gerilimde dayanımları ispatlanmış olacaktır.
 7. Gerek panel bağlantılarında gerekse topraklama elektrotları bağlantılarında korozyon önleyici bant kullanılacaktır.

TOPRAKLAMA VE EŞ POTANSİYEL SİSTEM

 1. Topraklama elektrotları VDE 0185305(IEC 62305) Normlarına uygunluk özellikleri taşıyacaktır. Panel temelinde oluşturulacak gözlerde kullanılacak galvaniz şerit iletkenin galvaniz kaplaması istisnasız 70 mikron kalınlığında olacaktır, korozyona karşı dayanıklılık mutlak şarttır.
 2. Topraklama sisteminde her bağlantı noktasında korozyon önleyici bant kullanılacaktır.
 3. Direncin yüksek kaldığı noktaları direnç düşürücü kimyasalların kullanılması uygundur.
 4. Topraklama elektrotları birbirleri ile topraklama iletkeni yardımıyla irtibatlandırılacaktır.
 5. Elektrotların çakıldığı noktalarda işletme anında müdahalenin kolay yapılması amacıyla rögarlar tesis edilmelidir.
 6. Topraklama değerleri elektrik danışmanı tarafından ölçülüp düzenli olarak kontrol altında tutulmalıdır.
 7. Mevcut tesisin yapısı ışığında yapı çevresinde ring hattın oluşturulup paslanmaz çelik bara eşliğinde sistemde eşpotansiyelin oluşturulması tavsiye edilmektedir.
 8. Kullanılacak baralar VDE 0100 Bölüm 410 ve bölüm 540 ta ki tariflere uygun olacak, ve VDE 0185-305 standartına uygun olacaktır. Baralar paslanmaz çelik (V2A )özelliğinde olacaktır. Tavsiye edilen bağlantı sayısı 10 olan 40 mm genişliğinde, 246 mm uzunluğunda ve 6 mm yüksekliğinde olan baranın kullanılmasıdır.
 9. Yıldırımdan korunma sistemi topraklama sistemi, dış yıldırımlık sistem, eş potansiyel sistem ve iç yıldırımlık sistemlerinin entegrasyonu sonucunda tamamlanmaktadır. Bu nedenle özellikle dış yıldırımlık uygulamasının yapıldığı noktalarda  tüm aşırı gerilim önleyici parafudr sistemlerinin kullanılması bir zorunluluktur.

 

Proje Tasarımı ,Ürün Tedariği ve Uygulama için Merkezimizle iletişime geçebilirsiniz.

Sorularınız İçin: info@yilkomer.com

Yılkomer (Yıldırımdan Korunma Merkezi) ülkemizde yıldırımdan ve aşırı gerilimden korunmada teknik eksiklikleri ortadan kaldırarak tamamen standartlar ve mühendislik hesaplarına dayanarak sistem kurmayı hedeflemektedir.

Yorum Yap