Her Elektrik Mühendisinin Fabrikalarda Düzenli Olarak Yapması Gereken 5 Ölçüm

By Yılkomer
Tarih Ağustos 14, 2016
1507 Görüntüleme

Tesislerde yapılacak düzenli ölçümler elektriksel olarak tesisimizin devamlılığı ve güvenliği için şarttır. Nitekim Çalışma Bakanlığı‘nın yaptığı denetimlerde tesislerde elektriksel olarak uygunluğu denetlenmekte, bu denetlemelerden geçemeyen tesisler uyarı sonrasında ceza almaktadır. Dahası fabrikalarda kesintisiz ve sürekli üretimin kesintiye uğramaması için tesisin elektriksel olarak hataya yer verilmemelidir. Peki bir fabrikanın veya tesisin düzenli olarak yaptırması gereken ölçümler nelerdir?

1-Topraklama Ölçümü

Topraklama bir tesisin en önemli koruma sistemlerinden biridir. Topraklama da meydana gelen hatalar hem can hem mal güvenliğini riske atar. Topraklama ekipmanları ve sistemi zamanla deforme olabilir, eskiyebilir, hatta kopukluklar meydana gelebilir. Bu nedenle fabrikaların düzenli olarak topraklama ölçümlerini yapması gerekir. Sonrasında ise yapılan ölçümler göz önünde bulundurularak koruma ekipmanlarının doğru çalışıp çalışmadığı test edilmelidir. Yine topraklama değerleri belirlenen değerlerin altında kalmasına dikkat edilmelidir.

topraklama-olcum-cihazı

Topraklama ölçümlerinizi düzenli olarak yaptırmanızı tavsiye ediyoruz.

2-Kaçak Akım Rölesi Testi

Kaçak akım röleleri fabrikalarda 2 temel unsur için bulunurlar. Yangın çıkmasını engelleyen kaçak akım röleleri ve insan sağlını koruyan kaçak akım röleleri olmak üzere 2 çeşittir. Ancak fabrika gibi tesislerde bir çok kalkış akımının yüksek olduğu veya kaçak akım değerleri yüksek olan bir çok makine bulunur. Ya da kötü topraklama nedeniyle kaçak akım röleleri görevini yerine getiremez. Bu nedenle tesiste bulunan kaçak akım rölelerinin testleri düzenli olarak yapılmalıdır.

Kaçak akım rölesi ölçümü firmamız tarafından sağlanmaktadır.

Kaçak akım rölesi ölçümü firmamız tarafından sağlanmaktadır.

3-Dış Yıldırımlık Ölçümü

Dış yıldırımlık sistemleri yıldırımda karşı fiziksel koruma yapan ekipmanlardır. Zamanla oluşan dezonformasyon ve korozyon dış yıldırımlık sistemlerinin topraklama değerlerinin yükselmesine neden olur. Bu da gelen yıldırım darbelerine karşı etkin bir korumanın yapılamamasına neden olur. Her tesis dış yıldırımlık sistemlerinin testini ve bakımını düzenli olarak yaptırmalıdır.

dış-yıldırımlık-bakımı

Dış yıldırımlık sistemlerinin bakımlarını düzenli olarak yaptırın

4-Termal Ölçüm ve İzolasyon Direnci Ölçümü

Bir fabrikanın elektriksel güvenliğinin sağlanmasında yalıtım sistemlerinin iyi bir şekilde ve hatasız olması gerekir. Motor, kablo, ana şalter gibi sistemlerinin elektriksel sorunlarının önceden belirlenmesinde termal ölçüm ve izolasyon direnci ölçümü önemli ip uçları verir. Önleyici bakımın gerçekleştirilmesinde bu 2 ölçümün yapılması gerekir.

Panolarda Termal ölçüm gerçekleştirilerek kolaylıkla hatalar tespit edilebilir.

Panolarda Termal ölçüm gerçekleştirilerek kolaylıkla hatalar tespit edilebilir.

5-Harmonik Ölçümü

Harmonikler yarı iletken elemanların artması ile birlikte güçlü bir şekilde elektrik şebekelerinde oluşmaya başladı. Harmonikler nedeniyle güç şebekesinin kalitesi azalmakta ve tesislerdeki cihazlar zarar görebilmektedir. Dahası harmonik kaynaklı enerji verimliliğinde ciddi azalmalar olabilmekte ve bu durum fabrikaya yansıyabilmektedir. Tesislerin toplam harmonik bozunumlarını yasal sınırlar altında olup olmadığını ölçmelerini ve gerekirsek filtre kullanmaları gerekmektedir.

Yılkomer (Yıldırımdan Korunma Merkezi) ülkemizde yıldırımdan ve aşırı gerilimden korunmada teknik eksiklikleri ortadan kaldırarak tamamen standartlar ve mühendislik hesaplarına dayanarak sistem kurmayı hedeflemektedir.

Yorum Yap