Kaçak Akım Rölesi

By Yılkomer
Tarih Nisan 14, 2016
2003 Görüntüleme

Kaçak akım rölesi tesislerde oluşabilecek yalıtım hatalarına karşı devreyi keserek sistemi koruyan yapılardır. Kaçak akım röleleri kullanım amaçlarına göre insan koruma 30 mA ve yangına karşı koruma 300 mA olmak üzere 2 çeşittir. Kaçak akım rölesi faz-ile nötrden akan akımı sürekli olarak kontrol eder. İkisi arasında 30 mA veya 300 mAden fazla fark olduğunda devreyi açar. İnsan vücudu için 30 mAden fazla akımlar zararlı olduğu için standartlarda bu değer seçilmiştir. 300 mA’den büyük akımlar ise ısınmaya bağlı yangın riski oluşturduğu için bu değerden fazla kaçak akım istenmemektedir. IEC 60479-1’de bu değerler belirlenmiştir.

Kaçak Akım Rölesi Fiyat Teklifi İçin Tıklayınız

Neden Kaçak Akım Rölesi?

Elektrik ana dağıtım noktalarına yangından korumaya yönelik kaçak akım rölesinin (300 mA) kullanılması, tali dağıtım noktalarına ise hayat korumaya yönelik kaçak akım rölesinin (30 mA) düzeneği ile birlikte termik manyetik şalter veya otomatik sigorta (ayrı ayrı veya birlikte) konulması ve tüm koruma düzenleri arasında seçicilik sağlanması yer almaktadır. Rölenin kullanımında dikkat edilecek hususlar ve nasıl kullanılacağı Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’nde söz edilmektedir. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’nün 315. Maddesi’nde kaçakların belli seviyenin üstüne çıkmasını engelleyen kaçak akım rölesi aynı şekilde topraklı cihazlarda topraklamada bir sıkıntı yaşandığında devreyi kesen kontaktörün bulunması uygun bulunmuştur.

Kaçak akım rölesi standartlar gereği kullanımı zorunludur.

Kaçak akım rölesi standartlar gereği kullanımı zorunludur.

Bir diğer önemli ve karıştırılan husus kaçak akım röleleri ile sigortalardır. Sigortalar tesislerde yangın gibi aşırı tahribata karşı koruma yapan sistemlerdir. Sigortadan aşırı akım geçtiğinde karakteristiğine bağlı olarak açma yapar. Bu nedenle sigortalar asla birincil koruma sistemi değildir. Kaçak akım röleleri ise  IEC /EN 61008  standartına göre devrede bir hata akımı oluştuğunda açma yaparlar.

İlgili Standartlar

Kaçak akım röleleri için ulusal ve uluslararası birçok standart bulunmaktadır. Belli başlı standartlar şöyle sıralanabilir:

  • TS EN 61008-1,
  • TS EN 61008-2-1,
  • EN 61008-1,
  • EN 61008-2-1
  • IEC 61008-1, IEC 61008-2-1

Kaçak Akım Rölesi Sınıfları

AC sınıfı röleler genel güç devreleri ve aydınlatma dağıtımı tesislerinde kullanılır.

A sınıfı elektronik uygulamalarda indüksiyon fırınları, pompa, makina vb uygulamalarda kullanılır.

Si sınıf  yıldırım düşmesi sık görülen bölgelerde, hız kontrol cihazları ve frekans çeviricisi kullanılan tesisatlarda, elektronik balastların yoğun olduğu sistemlerde kullanılır.

SiE sınıf kullanım alanı Si sınıfı ile aynıdır. Si sınıflarına göre avantajı neme, rutubete ve korozyona karşı rölenin ekstra korumaya sahil olmasıdır. Bu özelliğiyle gemilerde, riskli tesislerde tercih edilir.

Yılkomer (Yıldırımdan Korunma Merkezi) ülkemizde yıldırımdan ve aşırı gerilimden korunmada teknik eksiklikleri ortadan kaldırarak tamamen standartlar ve mühendislik hesaplarına dayanarak sistem kurmayı hedeflemektedir.

Yorum Yap