Yıldırım Risk Hesabı

By Yılkomer
Tarih Kasım 22, 2015
1730 Görüntüleme

Yıldırım ve aşırı gerilimden korunmada en önemli hususlardan biri yıldırım risk hesabının yapılmasıdır. Her yapı aynı olamayacağı gibi her coğrafya da birbirinden farklıdır. Ülkemizden bahsedecek olursak Antalya, Mersin, Muğla hem yıldırım düşme riski yüksek hem de düşen yıldırımların güçlü olduğu yerlerdir. Yıldırım risk hesabında bir diğer unsur tüm hesaplamaların ve mühendisliğin IEC 62305-2 standartlara uygun olarak yapılmasıdır. Yine yıldırımdan nasıl korunacağına, hangi özellikte ürünler seçileceğine bu risk hesabına göre yapılmalıdır.

Türkiye orajlı gün haritası

Türkiye orajlı gün haritası

Yapıların Risk Hesabı

Yapıyı etkileyen yıldırımlar, hasar kaynağı olarak;

 • S1: Yapıya
 • S2: Yapının yakınına
 • S3: Hizmet tesisatlarına
 • S4: Hizmet tesisatlarının yakınına

Düşen Yıldırımların Ayrılması;

 • D1: Dokunma ve adım gerilimlerinden dolayı canlıların zarar görmesine
 • D2: Fiziksel hasarlara
 • D3: Elektromanyetik etkilerinden dolayı iç sistemlerin arızalanmasına
Yıldırım risk hesabı için merkezimizle iletişime geçebilirsiniz.

Yıldırım risk hesabı için merkezimizle iletişime geçebilirsiniz.

Kayıpların Sınıflandırılması

Yıldırım düşmesi sonucu yaşanabilecek kayıplar;

 •  L1: Can kaybı
 • L2: Kamu hizmetlerinin kaybı
 • L3: Kültürel mirasın kaybı
 • L4: Ekonomik değerlerin kaybı
 • R1: Can kaybı riski
 • R2: Kamu hizmeti kaybı riski
 • R3: Kültürel miras kaybı riski
 • R4: Ekonomik değer kaybı riski
Sadece yıldırım kaynaklı darbelerden ötürü her yıl milyonlarca lira zarar oluşmaktadır.

Sadece yıldırım kaynaklı darbelerden ötürü her yıl milyonlarca lira zarar oluşmaktadır.

Bu değerlerin hesaplanması gerekir. Her risk bileşeni aşağıdaki genel denklemle ifade edilir.

Rx = Nx . Px . Lx

Nx: Yıllık tehlikeli olay sayısı

Px: Yapının hasarlanma olasılığı

Lx: Kayıp

Bulunan bu bileşen hesaplanarak katlanabilir seviyeye göre yıldırımdan korunmaya gerek olup olmadığı ortaya çıkartılır.

İlginizi Çekebilir: Ücretsiz Teknik Keşif

Yılkomer (Yıldırımdan Korunma Merkezi) ülkemizde yıldırımdan ve aşırı gerilimden korunmada teknik eksiklikleri ortadan kaldırarak tamamen standartlar ve mühendislik hesaplarına dayanarak sistem kurmayı hedeflemektedir.

Yorum Yap