Yıldırımdan ve aşırı gerilimden korunma yönetmeliği TS 62305 standartı olarak geçer. 4 bölümden oluşur.

TS EN 62305-1 YILDIRIMDAN KORUNMA-BÖLÜM 1: GENEL KURALLAR

Bu standart  yapıların, bunların tesisatlarının, içindeki insanların, yapılara bağlı hizmet tesisatlarının yıldırımdan korunmasında takip edilecek genel prensipleri kapsar.

 TS EN 62305-2 YILDIRIMDAN KORUNMA- BÖLÜM 2: RİSK YÖNETİMİ

Bu standart toprağa düşen yıldırım çarpmalarından dolayı yapılarda veya hizmet tesisatlarında meydana gelen risklerin değerlendirilmesini kapsar. Standardın amacı bu risklerin değerlendirilmesini için prosedür sağlamaktır. Risk için katlanılabilir üst sınır belirlendikten sonra riskin katlanılabilir seviyeye veya bunun altına düşürülebilmesi için prosedür uygun korunma tedbirlerinin seçilmesini emin eder.

 TS EN 62305-3 YILDIRIMDAN KORUNMA-BÖLÜM 3: YAPILARDA FİZİKSEL HASAR VE HAYATİ TEHLİKE

Bu standart, bir yapının yıldırımdan korunma sistemi vasıtasıyla fiziksel hasara karşı korunması ve bir yıldırımdan korunma sisteminin yakınında oluşacak dokunma ve adım gerilimlerinden dolayı canlılara vereceği zararın önlenmesi ile ilgili kuralları kapsar.

TS EN 62305-4 YILDIRIMDAN KORUNMA-BÖLÜM 4:YAPILARDA BULUNAN ELEKTRIK VE ELEKTRONİK SİSTEMLER

Bu standart,  bir yapıda bulunan elektrik ve elektronik sistemler için yıldırım elektromanyetik darbesinin sebep olduğu kalıcı arızalara karşı riski azaltma imkanı sağlayan koruma tedbirlerini içerir.

Yıldırımdan Korunma Yönetmeliği bütün bölümleri info@yilkomer.com adresine mail atarak isteyebilirsiniz.

Çevrimiçi
1
Merhaba yardımcı olabilir miyim?
Yıldırımdan korunmak için şimdi temasa geçin!
Powered by