6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK) KAPSAMINDA TİCARİ İLETİ İZNİ VE AÇIK RIZA BEYANI

Şirketimiz S Novagroup Mühendislik Müşavirlik Elektrik San. Ve Tic. Ltd. Şti. (“Şirket”) tarafından Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni kapsamında ve aşağıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak, bizimle paylaştığınız ve ileride güncelleyeceğiniz; kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, meslek ve unvan bilgisi ile ilgili diğer bilgilere ilişkin kişisel verilerinizin işlenebilmesi ve belirtilen amaçlarla iş ortaklarımıza, grup şirketlerimize, hissedarlarımıza, yöneticilerimize, şirket çalışanlarına, iştiraklerimize, tedarikçilerimize, alt yüklenicilerimize ve hizmet sağlayıcılarımıza aktarılmasına ilişkin açık rızanızı talep etmekteyiz.

Açık Rıza Talep Edilen Veri İşleme amaçları:

 • Ürün ve hizmetlerimize ilişkin, satış süreçlerinin yürütülmesi kapsamında, teklif ve katalogların tarafınızla paylaşılması ve müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Ürün ve hizmetlerimize ilişkin pazarlama, reklam ve kampanya süreçlerinin yürütülmesi, marka yönetimi ve iletişim faaliyetleriyle ilgili bilgilendirmelerin yapılması amacı ile tarafınıza ticari ileti gönderilmesi (SMS, e-posta, arama vb. kanallar üzerinden kurulan iletişim) (haber, bülten, gazete, röportaj, tanıtım, duyuru, anket, özel/önemli gün kutlamaları, etkinlik davetiyeleri, mektup, sertifika, kartpostal, kurumsal tanıtım dokümanları),
 • Dijital medya faaliyetleri kapsamında, internet reklamları, şirketimize ait web siteleri ve sosyal medya platformları üzerinden pazarlama iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Sponsorluk faaliyetleri, organizasyon/etkinlik yönetimi kapsamında (kongre, fuar, seminer, sempozyum, eğitim, workshop, demo, bilimsel ve eğitsel toplantılar) davet ve etkinliklerin planlanması, duyurulması, yönetimi ve icrası,
 • Satış, satış sonrası hizmet ve pazarlama analiz faaliyetleri için yapılacak trafik ölçümleme, istatistiki analizler, segmentasyon ve profilleme çalışmalarının yürütülmesi,
 • Pazarlama ve tanıtım faaliyetleri kapsamında çerez kullanılması, tercihlerinize ve kullanıcı alışkanlıklarınıza yönelik size özel ürünlerin sunulması,
 • İletişim ve sürdürülebilirlik faaliyetlerinin kurgulanması, marka algı düzeyini artırmaya yönelik aksiyonların planlanması ve icrası,
 • Ürün ve hizmetlerin pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

Kişisel verilerimin işlenmesine ilişkin;

 • Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metnini okuduğumu, kişisel verilerimin işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin bilgilendirmeyi anladığımı,
 • Bu kapsamda kişisel verilerimin işlenmesine itiraz etme hakkımın bulunduğu bilgisine sahip olduğumu,
 • Açık rızama dayalı olarak işlenen ve/veya aktarılan kişisel verilerimin işlenmesine ve/veya aktarılmasına ilişkin vermiş olduğum açık rızamı dilediğim zaman geri çekme hak ve yetkim bulunduğu;
 • Kişisel verilerimin işlenmesine ve/veya aktarılmasına ilişkin olarak 6698 s. Kanun’un 11. maddesiyle tarafıma tanınan haklar; son olarak 6698 s. Kanun’un 11. maddesiyle tarafıma tanınan haklarımı ne şekilde kullanabileceğim hususlarında bilgilendirildiğimi,

Bu kapsamda; söz konusu kişisel veri işleme ve aktarma faaliyetlerine bilerek ve isteyerek rıza gösterdiğimi ve izin verdiğimi kabul ediyorum.