Kaçak Akım Rölesi Ölçümü (Testi)

By Yılkomer
Tarih Eylül 9, 2015
2167 Görüntüleme

İşletmemizde dönen akımın bulunmaması gereken iletken kısımlara farklı nedenlerle geçmesi kaçak akım oluşur. Kaçak akım rölesi devamlı olarak fazdaki akımı nötrdeki akımla kıyaslar; böylece ikisi arasındaki fark yani kaçak akım toprağa akar. Normal koşullarda tesislerde izolasyon ve kayıplardan dolayı her zaman azda olsa  kaçak akım vardır. Kaçak akım rölesi faz ve nötr arasındaki farkın daha önceden belirlenen seviyeye geldiğinde devreyi keser. Böylece can ve mal kaybının önüne geçilir.

Kaçak akım rölesi tesislerde kullanılmalıdır.

Kaçak akım rölesi tesislerde kullanılmalıdır.

Kaçak akım rölesi ilgili maddelerin genellikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın mevzuatında yer almaktadır. Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği’nin 18. Maddesi’nde elektrik ana dağıtım noktalarına yangından korumaya yönelik kaçak akım rölesinin (300 mA) kullanılması, tali dağıtım noktalarına ise hayat korumaya yönelik kaçak akım rölesinin (30 mA) düzeneği ile birlikte termik manyetik şalter veya otomatik sigorta konulması ve tüm koruma düzenleri arasında seçicilik sağlanması yer almaktadır. Rölenin kullanımında dikkat edilecek hususlar ve nasıl kullanılacağı Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’nde söz edilmektedir.

Kaçak Akım Rölesi Ölçümü İçin Fiyat Alabilirsiniz.

Neden Kaçak Akım Rölesi Ölçümü (Testi)

Tesisinizde kaçak akım rölesi olsa dahi herhangi bir tehlike anında çalışıp çalışmayacağını bilmeniz gerekmektedir. Bu nedenle can ve mal korunmasında oldukça önemli olan kaçak akım rölelerinin düzenli olarak bakımları gerçekleşmelidir. Kaçak akım rölelerinin kontrol ettiği tüm noktalardan ölçümler alınarak test işlemi gerçekleştirilmelidir. Elektriksel test cihazları bu konuda kullanılabilinir. Bu noktada kaçak akım rölesinin hem açma akımı hem de açma zamanı kontrol edilmeli, standartlara uygun değilse değiştirilmelidir.

Kaçak akım rölesi ölçümü firmamız tarafından sağlanmaktadır.

Kaçak akım rölesi ölçümü firmamız tarafından sağlanmaktadır.

Yılkomer (Yıldırımdan Korunma Merkezi) ülkemizde yıldırımdan ve aşırı gerilimden korunmada teknik eksiklikleri ortadan kaldırarak tamamen standartlar ve mühendislik hesaplarına dayanarak sistem kurmayı hedeflemektedir.

Yorum Yap